Program Olomouc

Univerzita Palackého
Filozofická fakulta
18.–22. listopadu

Čtvrtek 21. listopadu 2019

Nejsou naplánovány žádné budoucí akce.

Vstup na všechny akce je volný a zdarma

Kontakt pro média

telefon: 549 49 1535
e‑mail: