Humanitní vědy, krize a pandemie

Program Praha

Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
online, 16.–20. listopadu 2020

Nejsou naplánovány žádné budoucí akce.

Vstup na všechny akce je volný a zdarma

Kontakt pro média

telefon: 549 49 1535
e‑mail: