Dějiny britského a amerického dramatu ve světle divadelní cenzury

Katedra anglistiky a amerikanistiky

15. 11. 2018

Typ akce: přednáška

Datum a čas konání: 15. 11. 2018, 12:00 hod.

Místo konání: Brno, Gorkého 57/7, budova G, místnost G23

Přednášející: Mgr. Tomáš Kačer, Ph.D., Mgr. Filip Krajník, Ph.D.

Anotace: Drama a divadlo v Británii musely od samých počátků reagovat na cenzurní snahy. Církev i královská moc si uvědomovaly vliv divadel na veřejné mínění, a proto autory různými způsoby ovlivňovaly, či přímo umlčovaly. Nejznámějším církevním útokem na divadlo je traktát anglického duchovního Thomase Becona z roku 1559, který obsahuje teologické a morální argumenty o škodlivosti divadla. Na něj v Anglii navázali puritáni, jejichž tažení proti divadlu vyústilo během anglické revoluce (1642–1660) v jeho úplný zákaz. Protidivadelní nálady se dlouho udržely rovněž v Americe, kde se divadlo začalo naplno rozvíjet až v 19. století. V Británii byly schváleny dva významné cenzurní zákony (1737 a 1834), cenzura samotná byla zrušena teprve v roce 1968. Cenzura byla tedy přítomna po významné období a dramatičtí autoři se jí museli neustále přizpůsobovat. Kreativním způsobem se ji učili obcházet a na zákazy reagovali uměleckými inovacemi. V naší prezentaci se budeme zabývat vybranými kapitolami z dějin britské a americké dramatiky a divadelnictví z hlediska vlivu cenzury a jejího (nezamýšleného) dopadu na rozvoj divadelní kultury v obou anglicky hovořících kulturách.

Jazyk akce: angličtina, čeština


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info