Pro média

Týden humanitních věd společně pořádají tři největší filozofické fakulty v České republice.

Filozofická fakulta Masarykovy univerzity se uspořádáním Týdne humanitních věd již tradičně připojuje k oslavám Světového dne filozofie UNESCO.

Program akce je přehlídkou širokého spektra výzkumných a vzdělávacích aktivit realizovaných na fakultě. Jeho náplň tvoří konference, odborné i popularizační přednášky a prezentace humanitních a společenskovědních oborů pěstovaných na fakultě, jako jsou archeologie, filozofie, filologie světových i exotických jazyků, historie, jazykověda, knihovnictví, pedagogika, psychologie, religionistika, teorie divadla, filmu, hudby, výtvarného umění a mnohé další.

Od roku 2018 se zapojují také Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci a Filozofická fakulta Univerzity Karlovy. 

Program je volně přístupný široké veřejnosti, vstup zdarma.

Kontakt pro média

telefon: 549 49 1535
e‑mail: