Kontakt

Asociace děkanů filozofických fakult

Výkonný výbor

Mgr. Eva Lehečková, Ph.D.
děkanka Filozofické fakulty Univerzity Karlovy

eva.leheckova@ff.cuni.cz

doc. Mgr. Jan Stejskal, M.A., Ph.D.
děkan Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

jan.stejskal@upol.cz

Brno

Masarykova univerzita
Filozofická fakulta
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Mgr. Ondřej Krajtl
propagace@phil.muni.cz
+420 549 49 1535

České Budějovice

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Filozofická fakulta
Branišovská 1645/31a
370 05 České Budějovice

Mgr. Tereza Uhlíková
uhlikova@ff.jcu.cz
+420 387 774 835

Hradec Králové

Univerzita Hradec Králové
Filozofická fakulta
nám. Svobody 331/2
500 02 Hradec Králové

Bc. Karolína Čížková
karolina.cizkova@uhk.cz
+420 735 702 312

Olomouc

Univerzita Palackého
Filozofická fakulta
Křížkovského 10
771 48 Olomouc

Mgr. Petr Bilík, Ph.D.
petr.bilik@upol.cz
+420 585 631 007

Opava

Slezská univerzita v Opavě
Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Masarykova tř. 343/37
746 01 Opava

MgA. Kamila Návratová
kamila.navratova@fpf.slu.cz
+420 553 684 222

Ostrava

Ostravská univerzita
Filozofická fakulta
Reální 5, 701 03 0strava

Nela Parmová
Nela.parmova@osu.cz
+420 553 461 814

Pardubice

Univerzita Pardubice
Filozofická fakulta
Studentská 84, 532 10 Pardubice

PhDr. Ivo Říha, Ph.D.
ivo.riha@upce.cz
+420 607 137 012

Plzeň

Západočeská univerzita v Plzni
Filozofická fakulta

PhDr. Petr Krištuf, Ph.D.
pkristuf@kar.zcu.cz
+420 775 252 272​

Praha

Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 1/2
116 38 Praha

Mgr. Václav Kříž
vaclav.kriz@ff.cuni.cz
+420 777 654 302

Univerzita Karlova
Fakulta humanitních studií
Pátkova 2137/5
182 00 Praha 8 – Libeň

Mgr. Ondřej Váša, Ph.D.
pr@fhs.cuni.cz
+420 778 427 972

Ústí nad Labem

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
Filozofická fakulta
Pasteurova 13, 400 96 Ústí nad Labem

Bc. Anna Veselá
anna.vesela@ujep.cz
+420 604 132 458

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info