Nálepkování jako diskurzivní strategie

Ústav slavistiky

14. 11. 2018

Typ akce: přednáška

Datum a čas konání: 14. 11. 2018, 18:00 hod.

Místo konání: Brno, Arna Nováka 1, budova C, místnost C31

Přednášející: Mgr. Roman Madecki, Ph.D.

Anotace: V sociální interakci se projevují evalvační či devalvační způsoby chování, jež jsou – zjednodušeně řečeno – založeny na projevech sympatií či antipatií vůči jiným účastníkům. V komunikační interakci jsou tyto způsoby chování verbalizovány např. ve formě nálepek, jejichž cílem je stigmatizace názorového protivníka, jeho zesměšnění či exkluze. Nálepky mohou mít charakter doplňkových vlastních jmen, která charakterizují osoby podle povolání, vlastností, původu nebo vznikají obměňováním rodných jmen a příjmení (Krnda, Mluvčáček, Pitomio). Setkáváme se také s deriváty od vlastních jmen (havlista, klausoid, zemaniak), jež nejčastěji označují názorové stoupence výrazných postav veřejného života. Početnou skupinu nálepek pak tvoří deriváty od jmen obecných, které často obsahují negativní či vysoce negativní (nenávistná) hodnocení (dobrotrus, pravdoláskař, sluníčkář, pražská kavárna). Projevy nálepkování (labellingu) lze interpretovat jako specifickou diskurzivní strategii založenou na nevěcné argumentaci (argumentum ad hominem, ad personam, ad populum), porušení kooperačního principu a konverzační maximy zdvořilosti.

Jazyk akce: čeština


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info