Slavnost Týdne humanitních věd 2018

14. 11. 2018

„Děkan fakulty vyhlašuje na dobu konání akce děkanské volno.“

Typ akce: slavnostní shromáždění akademické obce

Datum a čas konání: středa 14. 11. 2018, 13:00–16:00 hod.

Místo konání: Brno, Arna Nováka 1, budova B2, posluchárna B2.13

Anotace: Slavnost Týdne humanitních věd na FF MU zahájí přednáška laureátů Ceny děkana za významný tvůrčí čin roku 2017 prof. Václava Blažka a dr. Michala Schwarze.
Následně děkan fakulty předá ocenění za nejlepší bakalářské, magisterské a doktorské závěrečné práce a udělí Cenu děkana za významný tvůrčí čin roku 2018.

 

Program

— Slavnostní zahájení

děkan fakulty prof. PhDr. Milan Pol, CSc.

— Přednáška laureátů Ceny děkana FF MU za významný tvůrčí čin roku 2017

Indoevropský vklad čínské civilizaci v lingvistické perspektivě (2. a 1. tis. př. Kr.)

prof. RNDr. Václav Blažek, CSc., a Mgr. Michal Schwarz, Ph.D.

Přednáška se zaměřuje na nejstarší tocharské výpůjčky v čínských textech 2. a 1. tisíciletí př. Kr. Z jejich sémantické analýzy vyplývá, že čínská civilizace přejímá od prvních Indoevropanů ve Střední Asii a na Dálném východě výrazy pro jezdeckého koně, vůz, jeho součásti a vojenské využití, některé zbraně, ale též termíny pro určité druhy obilí, med či hrnčířskou hlínu. Do oblasti duchovní sféry lze zařadit pojmenování pro věštebné a hvězdopravecké techniky, rituální očistu, božstva Země a (snad) Slunce.

— Vyhlášení vítězů soutěže o Cenu děkana FF MU za vynikající bakalářskou diplomovou práci

— Vyhlášení vítězů soutěže o Cenu děkana FF MU za vynikající magisterskou diplomovou práci

— Vyhlášení vítězů soutěže o Cenu děkana FF MU za vynikající disertační práci

— Udělení Ceny děkana FF MU za významný tvůrčí čin roku 2018

— Krátký koncert pro cembalo Jana Hajiče
Jean-Philippe Rameau
Suite en sol: L’Égyptienne (RCT 6.09)
Suite en la: Allemande (RCT 5.01) 

— Ukončení akce


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info