Slavnost Týdne humanitních věd

20. 11. 2019

Shromáždění akademické obce FF MU spojené s předáváním cen děkana.