AI & CREATIVITY: Mohou být stroje kreativní?

  • 16. listopadu 2022
    9:30 – 14:30
  • posluchárna N21, Janáčkovo nám. 2a, Brno / online

AI & CREATIVITY: Mohou být stroje kreativní? / AI & CREATIVITY: Can Machines be Creative?

V poslední době zažíváme horké léto umělé inteligence díky boomu kreativity podníceného rozšířením chytrých aplikací na generování obrazu, zvuku a textu. Jaké typy autorství, tvůrčích strategií a přístupů publika tato nejnovější forma umělého umění ustavuje? Na sympoziu zazní příspěvky hledající odpovědi na uvedené otázky skrze praktické experimenty a jejich analýzu.

We've been having a hot summer of artificial intelligence lately, thanks to a creativity boom fueled by the proliferation of smart applications for image, sound, and text generation. What types of authorship, creative strategies, and audience approaches does this latest art form establish? The symposium will feature contributions seeking answers to the above questions through practical experiments and their analysis.

Sympozium pořádá CAAR – Center for Artificial Art Research při Ústavu hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity.

The symposium is organized by CAAR – Center for Artificial Art Research at the Department of Musicology of the Masaryk University, Faculty of Arts.

Program sympozia

09:00 – Zahájení symposia

CAAR pop-up.

AI generated art vs. lidské výtvory

09:30 hod. – SPECIÁLNÍ HOST
David Havran Spáčil

Přednáška a test na lidech

Open AI aplikace jako DALL·E 2 nebo Midjourney v posledních pár měsících rozčeřily pokojné vody ilustrátorského rybníčku nejen u nás. Výrazné pokroky na poli kreativních disciplín učinily týmy vyvíjející AI například při generování scénářů, překladech apod. Přitom lidská kreativita měla podle mnohých odolávat umělé inteligenci nejdéle. Jak ovlivní tento vývoj profesi grafických designerů? Budou AI softwary fungovat jako doping pro ilustrátory, nebo jsou předzvěstí konce kreativců?

O přednášejícím

David Spáčil je founder & idea maker v celé řadě projektů, např. 60seconds, Videoflot, Frou Frou. Zakladatel neziskovky in.dust zaměřené na nové cesty vizuality ve filmu a videu. Vizionář, cestovatel a umělec. Spektrum jeho aktivit sahá od etologie velbloudů, přes virály, počítačové hry, startupy a ai generated art až po džungle, hory a pouště pěti kontinentů. Vystudoval Fakultu výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně (MgA. Videoart, multimedia, intermedia 1999 – 2007), Ecole Superieure d'Arts de Lorient Ecole Superieure d'Arts de Lorient (new media, 2002) a Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie (painting & drawing, 2021).

AI v procesu hudební kompozice

10:30 hod.
Martin Flašar
CAAR

V rámci konference Humain věnované AI zazněly v prostoru Kumst Brno čtyři kompozice vytvořené ve spolupráci s neuronovou sítí MuseNet. Cílem experimentálního koncertu bylo představit celou škálu možností zapojení umělé inteligence (AI) do procesu komponování hudby. Od čistě lidské kompozice (která je nepochybně také výsledkem učení a aplikací zaužívaných postupů) až po kolaborativní spolupráci mezi umělou inteligencí a lidskou tvorbou. Krátký příspěvek analyticky vysvětlí proces vzniku vybraných kompozic.

AI a kreativita

11:00 hod.
Daniel Kvak
CAAR

Dlouhá léta jsme žili v přesvědčení, že umělecká tvorba je výhradní doménou člověka. S příchodem objemných datasetů a robustních algoritmů strojového učení však sledujeme narůstající vliv automatizace snad ve všech oblastech lidského snažení, přičemž kreativní odvětví není výjimkou. Plně autonomní zero-shot text-to-image modely jsou schopny mimikovat práci ilustrátorů a designerů, robustní kontextové neuronové sítě dokážou generovat poezii v dosud nevídané kvalitě, hudebníci stále častěji využívají pluginy, které jim asistují při skladbě melodií. Jsme svědky eliminace lidské tvorby, nebo naopak zpřístupnění možnosti každého z nás stát se tvůrcem?

AI a kurátorství virtuálních světů

11:30 hod.
Jana Horáková
CAAR

Příspěvek je ohlédnutím za výstavou AI ART, která byla součástí festivalu PROTOTYP a interaktivního festivalu Dny AI, na níž byly prezentovány výsledky experimentálního testování potenciálu AI softwarů pro generování nového typu vizuálního jazyka a kreativity se zaměřením na obraz a film. Posluchači budou seznámeni s vývojem konceptu výstavy a kurátorskou interpretací vystavených děl. Bude diskutována otázka, jak teoreticky uchopit a reflektovat tento nový typ technických obrazů, jež nejsou reprezentacemi, ale spíš aktualizacemi či efekty automatizovaného zpracování velkých datových sad.

Přestávka na oběd

12:00–13:00 hod.

AI ve výtvarné tvorbě

13:00 hod.
Man Tan Lin
CAAR

Přednáška se uskuteční online v MS Teams

Partitura jako kódované (inter)médium mezi pojmy a zvuky

13:30 hod.
Jozef Cseres – Viktor Pantůček – Petr Vrba

Příspěvek pojednává hudební, výtvarnou a performativní partituru ze tří rozdílných pohledů – filozoficko-estetického (Cseres), muzikologického (Pantůček) a hudebně-interpretačního (Vrba). Spíš než jako mnemotechnickou pomůcku, autoři chápou partituru jako aktivační prostředek a algoritmus aktualizace zamýšlených, resp. možných zvuků a generátor potenciálních, předvídatelných i nepředvídatelných možností, jaké skýtají časoprostory mezi vizuálním kódem a jeho zvukovou interpretací.

Ukončení symposiaCAAR

14:00 hod.

Načítám mapu…

Sdílení události

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info