Baroko v archivu i mimo něj

  • 13. listopadu 2023
    16:00 – 18:00
  • posluchárna B2.21, Arna Nováka 1, Brno

Daniela Wallnerová představí skupinu rukopisů sepsaných v českých a moravských klášterech krátce před konáním generální kapituly cisterciáckého řádu v roce 1738. Jedná se o zpracování historiografie podle zadané 25 bodové tematické osnovy jako podklad pro nové vydání řádové historie. Koncepty, společně s osnovou 25 témat, které zůstaly v klášterních archivech, odkazují na ambiciózní projekt, který nebyl nikdy dokončen.

Martin Firon nás uvede do prostředí raně novověkých měst, která byla prodchnuta různými slavnostmi, především církevního charakteru. Na jejich organizaci se podílela městská rada, farnosti, církevní řády či náboženská bratrstva. Tyto a další instituce se společně s obyvateli barokního města těchto událostí účastnili, zanechávali o nich svědectví různého charakteru a my se nyní díky nim můžeme alespoň zdálky podívat, jak barokní slavnosti probíhaly, a pokusit se nahlédnout do tehdejší raně novověké brněnské společnosti.

Načítám mapu…

Sdílení události

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info