Dědičnost kulturních znaků: Paralely mezi kulturní a genetickou evolucí ve studiu náboženství

  • 16. listopadu 2022
    14:00 – 15:00
  • posluchárna D21, Arna Nováka 1, Brno / online (Zoom)

Věda o náboženství v současnosti zásadním způsobem obohacuje svůj přístup o metody a perspektivy moderních evolučních věd. Série tří odborných přednášek představí výzkum týmů LEVYNA (Laboratoře pro experimentální výzkum náboženství) a CEDDR (Centrum pro digitální výzkum náboženství), který reflektuje nedávný vývoje na poli kulturní evoluce náboženství. V první přednášce Radek Kundt představí základní kontury teorie kulturní evoluce. Druhá přednáška, kterou prosloví Martin Lang, se bude věnovat kulturní evoluci víry v moralizující bohy. Třetí přednáška Tomáše Glomba pak představí, jak lze kvantitativně zkoumat evoluci víry v moralizující bohy na mincích Římské říše a nápisech starověkého Řecka.

  • Přednášející: Dr. Radek Kundt, Dr. Martin Lang, Dr. Tomáš Glomb
  • Jazyk akce: čeština
  • Pořádající pracoviště: Ústav religionistiky FF MU

Načítám mapu…

Sdílení události

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info