Etika informačných a komunikačných technológií

  • 20. listopadu 2019
    13:15 – 14:45
  • učebna 2.18, Křížkovského 12, Olomouc

Etika informačných a komunikačných technológií
Katedra filozofie, Univerzita Palackého v Olomouci

Témou našej prednášky v rámci Jednoty filozofické je uvedenie do etiky informačných a komunikačných technológií, (skrátene IT etiky, niekedy nazývanej aj digitálna etika), problémov, ktoré rieši a v neposlednom rade poukázanie na filozofické výzvy, ktoré prináša v rámci diskusie o smerovaní nových technológií. V prvej časti prezentácie sa pozrieme na to ako chápeme informačné technológie a uvedieme si niekoľko príkladov týchto technológií. V druhej časti predstavíme príklady morálnych problémov, ktoré priamo súvisia s návrhom, vývojom a používaním IT technológií, konkrétne s umelou inteligenciou, autonómnymi zariadeniami a internetom vecí. V tretej časti sa pokúsime predstaviť takú definíciu IT etiky, ktorá by postihovala celý vývojový cyklus informačných technológií, ako aj ich disruptívny charakter. Zároveň objasníme predpoklady, za ktorých môžeme IT etiku pokladať za samostatnú disciplínu aplikovanej etiky. Ukážeme, akú podobu by takáto aplikovaná etika mohla mať, aké je jej miesto medzi tradičnými aplikovanými etikami a aká môže byť jej budúcnosť voči novo-nastupujúcim prúdom, ktoré z IT etiky vychádzajú (predovšetkým etika AI). Na záver sa zamyslíme nad výzvami a príležitosťami, ktoré pre súčasnú filozofiu a etiku prináša reflexia problémov v nových digitálnych technológiách.

  • Typ akce: přednáška
  • Místo konání: učebna 2.18, Křížkovského 12, Olomouc
  • Přednášející: Mgr. Juraj Podroužek, Ph.D. a Mgr. Adam Greif, Ph.D. (Filozofická fakulta UK, Bratislava)
  • Jazyk akce: slovenština
  • Vhodné pro střední školy: ano

Sdílení události

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info