Etika společenských rolí

  • 16. listopadu 2023
    14:15 – 15:15
  • aula P131, FF UK (nám. Jana Palacha 1/2, Praha 1)

Jakožto členové lidského společenství zastáváme různé společenské role, např. rodič, manželka, lékař nebo občan. Co z tohoto faktu vyplývá pro naše jednání a život? V naší přednášce a následné diskusi se zaměříme na vztah mezí zastáváním určité role a odpovědností za jednání, které vykonáváme v jejím jménu či pod její záštitou.

Role nám zpravidla ukládají jednat určitým způsobem, ale zároveň se zdá, že nás mohou z odpovědnosti vyvazovat. Pokud zabiju jiného člověka jakožto běžný občan, jde zpravidla o nepřípustné jednání, ale zabiju-li ho jakožto mistr popravčí nebo voják bránicí svou zemi, zdá se, že jde o jednání přípustné či dokonce náležité. Je tomu však opravdu tak a za jakých podmínek? Důležitou roli zde hraje vztah mezi identitou jednajícího a jeho jednáním: zabíjím-li jakožto voják, je jednání stále ještě moje? Pokud ne, mohu za něj nést odpovědnost? Pokud ano, mohu se z morální odpovědnosti skutečně vyvázat? Je v tomto ohledu důležité, zda jsem se do této role sám postavil, nebo na mě byla uvalena vnějšími okolnostmi? Pokus o systematické odpovědi na tyto otázky má význam jak pro filosofické teorie odpovědnosti a jednání, tak pro aplikace v oblasti trestního práva či lékařské etiky.

Přednášející: Mgr. David Machek, Ph.D.

Načítám mapu…

Sdílení události

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info