Is It Just a Myth? Vidět dvojmo

  • 16. listopadu 2022
    16:00 – 17:00
  • posluchárna N21, Janáčkovo nám. 2a, Brno / online

Přednáška pod názvem Is It Just a Myth? Vidět dvojmo posluchače seznámí se stejnojmenným disertačním projektem vypracovaným na Fakultě umění a designu univerzity J. A. Purkyně v Ústí nad Labem. Autorka projektu zkoumá meziprostor fyzického a virtuálního rozhraní a jeho vliv na proměnu tvorby, distribuce a čtení vizuálního umění. Na základě kontinuální hloubkové rešerše problematiky, komparace rozhovorů s umělci/kurátory/teoretiky/výzkumníky a vlastních praktických umělecko-kurátorských výstupů sestavuje sadu strategií, které jsou pro současnost a blízkou budoucnost nosnými. Přednáška posluchače seznámí s výzkumnou metodou, která se po dobu realizace projektu pohybovala na pomezí tvorby, teorie a výzkumné praxe. Autorka nastíní podstatné rysy výzkumu a demonstruje je na referencích z vlastní tvorby i nedávných výstupů mezinárodních umělců/kurátorů/teoretiků.

Klíčová slova: Umělec-kurátor, Web 2.0, virtualita, onlife, networking, participace, hybridita, interdisciplinarita, tekutá identita, nová estetika, vizuální obrat, digitální obraz, data, recyklace

Barbora Čápová v současné době dokončuje doktorské studium na Fakultě umění a designu Univerzity J. E. Purkyně pod vedením teoretičky a kurátorky Lenky Sýkorové. Je členkou redakční rady magazínu Fotograf. Jako kurátorka teoretické sekce se podílí na vedení magazínu SWARM zabývajícího se vizuální kulturou a jejími mezioborovými přesahy. Jako šéfredaktorka a redaktorka se v posledních letech profilovala v oborových médiích Material Times, Artalk, Ateliér či CZECHDESIGN.

  • Přednášející: MgA. Barbora Čápová
  • Typ akce: hybridní přednáška s diskusí
  • Jazyk akce: čeština
  • Pořádající pracoviště: Teorie interaktivních médií, Ústav hudební vědy FF MU

Připojte se

Načítám mapu…

Sdílení události

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info