Komenského utopie celoživotního vzdělávání a gamifikace ve vzdělávání dospělých

  • 15. listopadu 2023
    12:30 – 13:30
  • aula P131, FF UK (nám. Jana Palacha 1/2, Praha 1)

Úvod je koncipován jako reflexe Komenského průkopnického příspěvku k formulaci ideje celoživotního vzdělávání. Dále bude tento koncept představen v podobě, jaký mu dalo v poslední třetině 20. století UNESCO a jak se vyvíjel k dnešku. Důraz bude položen na úvahu o vzdělávání jako cestě k nápravě světa zmítaného různými konflikty a krizemi. Navazující panelová diskuse expertů z praxe učení a rozvoje dospělých se zaměří na paradoxy využití moderních technologií ve vzdělávání dospělých umožňujících učit se cestou hry, získávat snadno informace a komunikovat v reálném čase. To posiluje roli osobního prožitku a zkušenosti, ale i prvku zábavy.

Přednášející: PhDr. Olga Běhounková, Ph.D., doc. PhDr. Martin Kopecký, Ph.D., PhDr. Michal Šerák, Ph.D.

Načítám mapu…

Sdílení události

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info