Lev a orlice. Aspekty českých dějin v evropském kontextu

  • 13. listopadu 2023
    17:00 – 19:00
  • zasedací místnost děkanátu, budova C, Arna Nováka 1, Brno

Löwe und Adler. Aspekte der böhmischen und mährischen Geschichte im europäischen Kontext / Lev a orlice. Aspekty českých dějin v evropském kontextu

Prezentace knihy o českých dějinách vydané pro Česko-lichtenštejnskou komisi historiků v nakladatelství Chronos Zürich. Pořádá Historický ústav FF MU ve spolupráci s CZ-FL komisí historiků, MZV ČR a Maticí moravskou, garanty akce jsou Tomáš Knoz a Arthur Brunhart.

O knize

Navázání diplomatických vztahů mezi Českou republikou a Lichtenštejnským knížectvím v roce 2009 bylo spojeno se založením Česko-lichtenštejnské komise historiků. Komise se v zájmu vzájemného porozumění zabývá historickými souvislostmi mezi Lichtenštejnským knížectvím či rodem Lichtenštejnů a Českou republikou v oblasti ekonomiky, kultury a společnosti. Komise uveřejnila výsledky svého výzkumu v řadě publikací.

Zde otištěné příspěvky vycházejí z konference českých historiků v Lichtenštejnsku a seznamují čtenáře s představami císaře Karla IV. o začlenění Čech do střední Evropy kolem roku 1348, s evropským významem rudolfinského manýrismu v Praze na počátku 17. století, s pražským stavovským povstáním roku 1618 a bitvou na Bílé hoře, se vznikem Československa v roce 1918, s nástupem komunismu v roce 1948 a s otázkou současného postavení České republiky v Evropě a vůči Evropě.

Kniha je složena z příspěvků Tomáše Knoze, Lenky Bobkové, Tomáše Dvořáka, Elišky Fučíkové, Petera Geigera, Ondřeje Horáka, Ferdinanda Trauttmansdorffa.

Načítám mapu…

Sdílení události

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info