Literatura v neklidné době

Literatura v neklidné době

Ústav slavistiky FF MU

Literatura v neklidné době je zamyšlením nad situací krásného písemnictví v dnešních neklidných časech při jeho změněné a oslabené funkci a sníženém společenském respektu ve srovnání s tím, čím bylo ještě v nedávné minulosti, ale hlavně v 19. století. Literatura sice nepřestává reflektovat nové poměry ve světě, přesuny moci, problémy související s ekonomikou, bohatstvím, chudobou a novými ideologiemi, ale nepodává jejich jasné interpretace. To se projevuje v její rozostřenosti, rozmytosti, disperzi, jak je realizují zejména žánry na pomezí krásné a věcné literatury, např. eseje, reportáže či memoáry. Tato neurčitost spojená i s recentní dominancí postmoderní estetiky a poetiky a s nimi spjatých metodologií a filozofií zaznamenává nejistotu a nepřipravenost člověka na nové výzvy a v této souvislosti i spory generací, z nichž každá má svou vymezenou a omezenou zkušenost. Nakolik bude literatura schopna obnovit alespoň část svých funkcí – to ukáže až další vývoj.

Přednášku spolu s Ústavem slavistiky pořádá Literárněvědná společnost ČR, brněnská pobočka a její slavistická sekce.

Sdílení události

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info