Obránci a sjednotitelé křesťanstva: Slované v představách jihoslovanských barokních snílků

  • 15. listopadu 2023
    10:30 – 12:00
  • posluchárna A31, Arna Nováka 1, Brno

V Evropě plyne 17. století a na jejím východním pomezí s osmanskou říší dubrovničtí a chorvatští učenci a básníci Mavro Orbini, Ivan Gundulić, Juraj Križanić a druzí sní o Slovanstvu. Ve svých pojednáních i básnických skladbách připisují Slovanům výjimečné postavení ve světových dějinách a vyjadřují víru v jedinečnou misi, kterou mají Slované vykonat ve prospěch lidstva, potažmo ekumeny. Cílem přednášky dr. Petra Stehlíka z Ústavu slavistiky FF MU bude představit ideály jihoslovanských barokních snílků, poodhalit jejich myšlenkové podhoubí a poukázat na jejich pozdější využití během národotvorných procesů na slovanském jihu, a to se zvláštním ohledem na ideologii jihoslovanství, která byla ve 20. století vetkána do základů jugoslávského státu.

Načítám mapu…

Sdílení události

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info