Obrazy vody: Jihočeské přehrady a jejich otisk v krajině a společnosti

  • 15. listopadu 2023
    13:45 – 14:45
  • aula P131, FF UK (nám. Jana Palacha 1/2, Praha 1)

Výstavba přehrad je jedním z nejvýraznějších zásahů, jimiž člověk již více než století proměňuje krajinu kolem sebe. Velká vodní díla byla v době svého vzniku vnímána jako prostředky modernizace a pokroku, současně však přispívala k zániku řady jiných, kulturních i přírodních hodnot. Jejich historie není jen historií technického a hospodářského rozvoje, odráží rovněž proměny vztahu moderní společnosti k využívání přírodních zdrojů a obývané krajině.

Přednáška naváže na stejnojmennou výstavu věnovanou historii dvou jihočeských přehrad – Lipna a Orlíku, která byla realizována v létě tohoto roku. Komentované pásmo obrazových materiálů představí výstavbu přehrad jako ambivalentní a mnohovrstevnatý fenomén 20. století, nabídne perspektivy různých aktérů, jimiž lze na výstavbu přehrad nahlížet, a přiblíží způsob práce se specifickými historickými prameny, jež jsme během přípravy výstavy využívali.

Přednášející: PhDr. Michal Kurz, Mgr. Eliška Švarná

Načítám mapu…

Sdílení události

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info