Poiesis jako rozhodování: OPOJAZ a Bachtin

  • 15. listopadu 2021
    13:00 – 14:30
  • zasedací místnost děkanátu FF UP, Křížkovského 10, Olomouc

Každý, kdo někdy sám usiloval o to stát se spisovatelem (a kdo z nás to nezkusil alespoň jednou?), dobře ví, jak náročný úkol to je. Autor musí být s to přijmout celou řadu rozhodnutí: zvolit mezi omračujícím množstvím rozmanitých kompozičních řešení to jedině správné, určit poměr svého díla k jiným uměleckým textům a jejich množinám, pokusit se nalézt pro svou promluvu vhodný koutek v diskurzivních formacích své doby, a pokud je snad navíc ještě utopistou, i za jejich hranicemi. Toto vše, nutno zdůraznit, podniká uchazeč o literární vavříny bez nejmenší záruky, že jeho rodící se dílo nalezne u čtenářů kýženou estetickou odezvu.

Takto nahlíženo je nasnadě, že by se osnovou výzkumů literární tvorby mohla stát, a to patrně zcela oprávněně, nauka o rozhodování (decision science), relativně nový vědní obor zrozený z polylogu mezi matematikou, psychologií, ekonomií a několika dalšími oblastmi poznání.

Akce je vhodná pro studenty VŠ a širokou veřejnost. 

Načítám mapu…

Sdílení události

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info