Přednáška Dr. Kateřiny Chládkové — Kouzlo učení se řeči v dětství i dospělosti

  • 13. listopadu 2023
    11:30 – 13:00
  • učebna č. 1.07, Katedra nederlandistiky FF UP, Křížkovského 14, Olomouc

Kateřina Chládková se zabývá psycho- a neurolingvistikou, konkrétně osvojováním řeči napříč životem. Na Univerzitě Karlově a Akademii věd vede výzkumnou skupinu SPEAKin lab, která zkoumá vnímání a dynamiku řeči u novorozenců, dětí i dospělých, řečovou akvizici, metody ve výuce jazyka a sociální aspekty jazykové interakce. Věnuje se popularizaci vědy, pravidelně mentoruje středoškolské stážisty a spolupracovala například s Českou televizí na vzdělávacím pořadu Zvěd.

Brzy v dětství si člověk osvojí alespoň jeden mateřský jazyk – a většinou se tak stane bez námahy a úspěšně. Zřídkakdy se ale totéž dá říct o jazykovém učení v dospělosti. Čím to je, že učení se mateřského jazyka je tak automatické a bezděčné, a zdánlivě tak jiné než učení se jazyků dalších? V přednášce představím poznatky z výzkumu raného osvojování jazyka a vztáhnu je k jazykovému učení v dospělosti. Uvedu příklady studií, které ukazují, že mechanismy jazykového učení, jak je známe od dětí, fungují i později v dospělosti. Uvidíme také, že v dospělosti nejde o učení se pouze cizích jazyků, ale že učení samotného mateřského jazyka nikdy nekončí. Kouzlo osvojování si jazyka a řeči máme a denně ho používáme každý z nás, v jakémkoliv věku. Během přednášky se také zmíním o tom, jak a kdy téma jazykového učení okouzlilo mě a kudy vedla moje profesní cesta.

Načítám mapu…

Sdílení události

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info