Slavnost Týdne humanitních věd 2020

Slavnost Týdne humanitních věd na FF MU zahájí děkan fakulty, který společně s proděkany předá ocenění za nejlepší bakalářské, magisterské a doktorské závěrečné práce. Cenu děkana za významný tvůrčí čin roku 2020 doplní letos poprvé také Cena za popularizaci humanitních a společenských věd. 

Na akci je srdečně zvána celá akademická obec.

Děkan fakulty vyhlašuje na dobu konání akce děkanské volno.

Program


Slavnostní zahájení
děkan fakulty prof. PhDr. Milan Pol, CSc.

Vyhlášení vítězů soutěže o Cenu děkana FF MU za vynikající bakalářskou diplomovou práci
ceny předává proděkan pro bakalářské a magisterské studium Mgr. Josef Šaur, Ph.D.

Vyhlášení vítězů soutěže o Cenu děkana FF MU za vynikající magisterskou diplomovou práci
ceny předává proděkan pro bakalářské a magisterské studium Mgr. Josef Šaur, Ph.D.

Vyhlášení vítězů soutěže o Cenu děkana FF MU za vynikající disertační práci
ceny předává proděkan pro vědu a doktorské studium prof. PhDr. Petr Kyloušek, CSc.

Udělení Ceny děkana FF MU za významný tvůrčí čin roku 2019
cenu předává proděkan pro výzkum a rozvoj prof. Mgr. Lukáš Fasora, Ph.D.

Udělení Ceny děkana Filozofické fakulty MU za popularizaci humanitních a společenských věd
cenu předává proděkanka pro ediční činnost a vztahy s veřejností doc. Mgr. Jana Horáková, Ph.D.

Ukončení akce

Podívejte se na záznam

Sdílení události

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info