Slavnost Týdne humanitních věd 2021

Slavnost Týdne humanitních věd na FF MU zahájí přednášky laureátů Ceny děkana za významný tvůrčí čin z loňského roku – prof. Kláry Šeďové a dr. Juraje Franeka. Následně předá děkan fakulty ocenění za nejlepší bakalářské, magisterské a doktorské závěrečné práce, udělí Cenu děkana za významný tvůrčí čin roku 2020 a nově také Cenu za rozvoj zahraniční spolupráce.

Všichni jsou srdečně zváni ke sledování živého přenosu!
Děkan fakulty vyhlašuje na dobu konání akce děkanské volno.

Akce je součástí oslav stého výročí zahájení výuky na FF MU a Týdne humanitních věd.

Z programu

Dialogické vyučování jako nadčasový ideál i věčná výzva
Přednáška laureátky Ceny děkana za významný tvůrčí čin roku 2020 prof. Kláry Šeďové
Dialog, coby vzdělávací metoda, při níž se učitel pomocí otázek a odpovědí snaží žáky přivést k novému poznání, bývá odvozován již od Sokrata. Posledních sto let se ozývá kontinuální volání po implementaci dialogu do hromadného školního vyučování. Přesto empirické výzkumy stále znovu ukazují, že je tento typ komunikace ve školách poměrně vzácný.
Přednáška nabízí vhled do výzkumné práce Kláry Šeďové a jejího týmu v oblasti výukového dialogu. Ukazuje, do jaké míry je dnešní školní výuka vzdálena dialogickému ideálu a analyzuje důvody, proč tomu tak je. Zároveň představuje možné cesty, jak rozhovor mezi učitelem a žáky o učivu prohloubit a zkvalitnit, a komentuje benefity dialogického přístupu ve vztahu k autentickému žákovskému učení.

Památky pozdně antické a raně byzantské apotropaické magie na území města Brna
Přednáška laureáta Ceny děkana za významný tvůrčí čin roku 2020 dr. Juraje Franeka
V měsíci říjnu roku 2021 se v brněnských ulicích začaly náhle objevovat tajuplné řecké nápisy, které obsahem i vizuálním stylem nápadně připomínají pozdně antické ochranné amulety doložené zejména z území Syropalestiny. Autor se v přednášce pokusí o kritickou edici textu a v kontextu mediteránní apotropaické tradice zhodnotí i další známé pamětihodnosti moravské metropole.

Janáček.AI
Uvedení skladby, kterou ve stylu Leoše Janáčka zkomponovala umělá inteligence trénovaná Danielem Kvakem
Umělá inteligence se uhnízdila v chytrých telefonech, naučila se řídit automobil, hrát šachy či predikovat naše spotřebitelské chování. Není tedy s podivem, že nalezla cestu i k hudební kompozici. Prezentovaná skladba Janacek.AI vychází z pečlivě sesbíraného datasetu děl Leoše Janáčka ve formátu MIDI, který se stal zdrojem pro trénování hluboké neuronové sítě. V krátkém příspěvku představujeme originální kompozici inspirovanou tvorbou brněnské osobnosti v podání umělé inteligence a autorskou improvizaci skladatele Ondřeje Pačese, jenž strojový motiv skladby hlouběji rozvíjí.

Sledujte živě Více o cenách děkana Další akce oslav Další akce Týdne humanitních věd

Sdílení události

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info