Současná divadelní teorie: kognitivní obrat v teatrologii

  • 19. listopadu 2019
    16:45 – 18:15
  • VP, Umělecké centrum UP (Konvikt), Univerzitní 3, Olomouc

Současná divadelní teorie: kognitivní obrat v teatrologii
Katedra divadelních a filmových studií, Univerzita Palackého v Olomouci

Teoretický kurz pro magisterské studenty sleduje nejsoučasnější, často interdisciplinární přístupy k možnostem analýzy dílčích fenoménů spjatých s divadelním, tanečním a performativním umění. Kognitivní teatrologie, vycházející z oblasti neurověd a lingvistiky, zkoumá nejrůznější konceptualizace, které si divák v průběhu představení vytváří a které jsou částečně podmíněny rovněž jeho sociální, kulturní a psychologickou daností. V kurzu čteme teoretické studie, které se danou problematikou zabývají, a společně o nich přímo na hodině diskutujeme a pojmenováváme stěžejní premisy daných teoretických konceptů a jejich využití v naší vlastní vědeckovýzkumné činnosti.

  • Typ akce: přednáška
  • Místo konání: VP, Umělecké centrum UP (Konvikt), Univerzitní 3, Olomouc
  • Přednášející: Mgr. Jitka Pavlišová, Ph.D.
  • Jazyk akce: čeština
  • Vhodné pro střední školy: ano

Sdílení události

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info