Další pamětní deska bude připomínat profesora Arna Nováka

Slavnostně odhalena byla u příležitosti oslav sta let od zahájení výuky a symbolicky 75 let poté, co byla po tomto významném profesorovi české literatury a rektorovi Masarykovy univerzity v době nacistické okupace Československa pojmenována ulice, na níž má filozofická fakulta své hlavní sídlo.

22. 11. 2021

Foto: Marek Augustin

V pondělí 15. listopadu 2021, na začátku Týdne humanitních věd, kterým vyvrcholily letošní oslavy výročí sta let od zahájení výuky na Filozofické fakultě MU, byla na nároží ulic Arna Nováka a Grohovy odhalena další pamětní deska. Symetricky doplnila desku z konce září věnovanou profesoru Vladimíru Grohovi a i tato bude upomínat na významnou osobnost generace zakladatelů fakulty, konkrétně na Arna Nováka, významného profesora české literatury a rektora univerzity v době nacistické okupace Československa. Filozofická fakulta tak zareagovala na iniciativu Marie Jílkové, radní městské části Brno-střed, která přišla s myšlenkou připomenout pamětní deskou na Grohově ulici osobnost, po níž tato ulice nese jméno.

Pietní akt zahájilo hudební vystoupení „hluboce lidského amatérského sboru“ Na hłas, složeného z absolventů naší fakulty. Přítomné následně přivítali děkan Milan Pol a rektor Martin Bareš, který také připomněl slova Arna Nováka z rektorského projevu v těžké době univerzity i celého národa. Detailněji posléze osobnost významného profesora české lietratury a velké morální autority v čele univerzity představil proděkan Josef Šaur: „Není divu, že jako mimořádnou morální autoritu se volitelé rozhodli ponechat Arna Nováka ve funkci rektora pro další období a tím porušit zavedená pravidla o posloupnosti funkce. Ovšem na začátku září 1939 Arne Novák onemocněl zápalem plic a na univerzitu už nenastoupil. Zemřel v nemocnici 26. listopadu, aniž by se dozvěděl o uzavření českých vysokých škol.“

„Staňte se skutečnými osobnostmi, občany s pravým sociálním cítěním, vzdělanci s živým smyslem pro krásu, intelektuály se schopností a odvahou kritického soudu, jenž se nedá usměrnit, nedá znásilnit.“

Arne Novák
z rektorského projevu z roku 1939

Po skončení vzpomínkové části desku slavnostně odhalili děkan Milan Pol a rektor Martin Bareš a položili k ní také květiny. Shromáždění zakončil opět pěvecký sbor Na hłas. Účastníci akce se poté přesunuli k neformálnímu setkání na nádvoří fakulty.

Prof. PhDr. Arne Novák, syn spisovatelky Terézy Novákové, působil jako profesor české literatury na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity, již pomáhal budovat. Jako děkan se v diskusích o smyslu brněnské univerzity zasadil o zachování fakulty, později byl jmenován rektorem a v době nacistické okupace Československá se projevil jako mimořádná morální autorita.

Chcete vědět víc?

Fotografie z akce

1921–2021
Sto let od zahájení výuky. Slavíme!

Zjistěte více


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info