Estetická dimenze v elitářském a demokratickém vzdělávání: Liessmann vs. Dewey

Kampus Hybernská FF UK

12. 11. 2018

Typ akce: přednáška

Datum a čas konání: 12. 11. 2018, 17:30 hod.

Místo konání: Praha, Hybernská 4, Kampus Hybernská, Studentský dům

Přednášející: doc. Mgr. Radim Šíp, Ph.D.

Anotace: Liessmann se stal středoevropskou celebritou pedagogické filozofie posledních deseti let. Jeho konzervativní přístup k problémům současného vzdělávání v sobě nese specifickou estetickou dimenzi, která je vnitřně spojena s eurocentrismem, neohelénismem a elitářstvím. Analýza estetické formy některých jeho textů a porovnání jeho přístupu k poznání, vzdělání a estetice s přístupem pragmatisticko-sokratickým (Dewey, Shusterman, Nussbaumová) umožňuje ukázat, v čem vězí slabiny jak konzervativního přístupu ke vzdělávání, tak Liessmannova elitářského postoje. Liessmann vyzdvihuje již fixované estetické artefakty (privileguje pohled do historie, tradici a „paradigmatické vzory“), čímž konzervuje prostředí tvorby a vyděluje umění ze sféry reálného života. Pragmaticko-sokratický přístup je naopak založen na umění přítomnosti a na přesvědčení, že estetická zkušenost je funkcí života. Tento druhý přístup uvolňuje prostřednictvím hry a sebevyjádření zaběhlé vzorce jednání a vytváří prostor pro ocenění inovací a porozumění diverzitě.

Doc. Mgr. Radim Šíp, Ph.D., (*1975) vystudoval Pedagogickou fakultu MU (1998) a doktorát obhájil v oboru filozofie na Filozofické fakultě MU (2006). Nyní působí na Katedře sociální pedagogiky PdF MU. V roce 2012 strávil studijní stáž podpořenou grantem Fulbrightovy komise v The Center for John Dewey Studies na Southern Illinois University Carbondale (SIUC). Zde se prohloubil jeho zájem o pragmatistickou filozofii a pedagogiku. Pragmatistické principy nyní uplatňuje v analýzách rané a pozdní moderny, nacionalismu a vzdělávání. Tento dlouhodobý odborný zájem vykrystalizoval v právě dokončené monografii Krize instituce školy: Pedagogika a stát mezi dvěma slohy myšlení a jednání (bude publikováno v lednu 2019).

Jazyk akce: čeština


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info