Etablování muslimů v České republice: náboženské pole a jeho aktéři

Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie

15. 11. 2018

Typ akce: přednáška

Datum a čas konání: 15. 11. 2018, 16:45 hod.  

Místo konání: Olomouc, Křížkovského 10, přednáškový sál 1.25

Přednášející: Mgr. Jaroslav Šotola, Ph.D.

Anotace: Přednáška představí dílčí výstupy rozsáhlého výzkumu, do kterého byli zapojeni odborníci z Univerzity Palackého. Tento výzkum byl zaměřen na pochopení interních dynamik sociálních skupin muslimů žijících v České republice. I přes vstupní předpoklad určité nejednotnosti tzv. „muslimské komunity“ jsme byli překvapení nejen fragmentací migrantských komunit z muslimských zemí, ale i velkou různorodostí žitých forem islámu. Pro analýzu dat jsme jako konceptuální rámec využili práci F. Knisse a P. D. Numricha, kteří zkoumali podoby náboženských komunit v urbánním prostředí Chicaga. Optikou jejich konceptů „morální autority“ a „morálních projektů“ jsme následně lépe porozuměli jednotlivým pozicím ve velmi pestrém náboženském poli praktikování islámu v České republice.

Jazyk akce: čeština


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info