Funkční stratifikace češtiny

Katedra bohemistiky

15. 11. 2018

Typ akce: přednáška

Datum a čas konání: 15. 11. 2018, 8:00–8:45 hod.

Místo konání: Olomouc, Křížkovského 10, místnost 3.05

Přednášející: PhDr. Ondřej Bláha, Ph.D.

Anotace: Teoretickým výkladem i prací s texty si studenti hlouběji uvědomí fakt rozvrstvení českého národního jazyka, jeho variantnost z hlediska jak čistě synchronního, tak i diachronně synchronního. Důraz je položen na diferenciaci teritoriálně a sociálně podmíněnou a na funkčně stylové využití jednotlivých variet, resp. jazykových prostředků pro ně typických. Získané poznatky se mohou s užitkem aplikovat i v jiných disciplínách, zvláště při komplexních analýzách textu.

Jazyk akce: čeština


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info