Myšlení o literatuře do 19. století

Katedra bohemistiky

15. 11. 2018

Typ akce: seminář

Datum a čas konání: 15. 11. 2018, 8:00–9:30 hod.

Místo konání: Olomouc, Křížkovského 10, místnost 2.12

Přednášející: Mgr. Jiří Hrabal, Ph.D.

Anotace: Seminář je zaměřen na zrod a proměny evropského myšlení o literatuře od dob antického Řecka po 19. století, kdy se ustavuje literární věda jako samostatná a svébytná disciplína. Sleduje základní literárněvědné kategorie (mimésis, techné/umění, génius, imaginace, fikce ad.), jejich původ, sémantické modifikace a posuny, a to v kontextu dobového myšlení, v němž docházelo k překrývání zájmu myšlení o literatuře s jinými konkurenčními oblastmi myšlení, resp. tyto oblasti mnohdy nebyly ještě rozlišeny (etika, náboženství, filozofie nebo přírodní vědy).

Jazyk akce: čeština


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info