Rétorika

Katedra bohemistiky

15. 11. 2018

Typ akce: seminář

Datum a čas konání: 15. 11. 2018, 9:45–11:15 hod.

Místo konání: Olomouc, Křížkovského 10, místnost 1.35

Přednášející: PhDr. Ondřej Bláha, Ph.D.

Anotace: V semináři jsou nastíněny, komentovány a ilustrovány jednotlivé složky a předpoklady kultivovaného mluveného projevu (invence, kompozice, elokuce, mnemonika, přednes). Pozornost je věnována také řečnickému využití specifických jazykových prostředků (figur a tropů) i prostředků neverbálních a dále typologii řečníků a charakteristice řečnických žánrů – vše s cílem, aby seminář svým účastníkům přinesl konkrétní náměty pro vylepšení jejich vlastní řečnické dispozice.

Jazyk akce: čeština


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info