Conscious Business – An Emerging Spiritual Business Paradigm

13. 11. 2018

Katedra aplikované ekonomie

Typ akce: workshop

Datum a čas konání: 13. 11. 2018, 13:15–14:45 hod.

Místo konání: Olomouc, Křížkovského 12, místnost 1.12

Přednášející: doc. Ing. Jaroslava Kubátová, Ph.D.

Anotace: Hledání vyššího smyslu podnikání, než jaký představuje prosté dosahování zisku, je sílícím globálním trendem posledního desetiletí. Conscious Business, označovaný také jako Conscious Capitalism, propojuje podnikatelství se spiritualitou. Čím se toto paradigma odlišuje od koncepcí udržitelného či sociálního podnikání? Ve kterých částech světa je populární a proč? A jak může být přijato v České republice? To jsou hlavní otázky, které budou v rámci workshopu řešeny.

Jazyk akce: čeština