Filosofie 20. století - pragmatismus a fenomenologie

Katedra filozofie

12. 11. 2018

Typ akce: přednáška

Datum a čas konání: 12. 11. 2018, 11:30–13:00 hod.

Místo konání: Olomouc, Křížkovského 12, učebna 2.18

Přednáčející: Mgr. Martin Jabůrek, Ph.D.

Anotace: Přednáška představuje základní vstup do problematiky dvou filozofických směrů: amerického pragmatismu a Husserlovy fenomenologie. V části věnované pragmatismu je představeno myšlení Ch. S. Peirce, W. Jamese a J. Deweyho. Pozornost je věnována Peirceovu pojetí pravdy i jeho přínosu teorii vědy a sémantice, Jamesově analýze náboženské zkušenosti i Deweyho pedagogickým názorům. V části věnované fenomenologii je objasněn Husserlův pokus o návrat k věcem samým prostřednictvím analýzy fenomenálního vědomí. Dále je analyzována Husserlova kniha Krize evropských věd a transcendentální fenomenologie. Pozornost se zaměří rovněž na Husserlovy žáky, především Jana Patočku.

Jazyk akce: čeština


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info