Po stopách olomouckých Židů: Procházka židovskou Olomoucí napříč staletími

14. 11. 2018

Centrum judaistických studií Kurta a Ursuly Schubertových

Typ akce: exkurze, procházka

Datum a čas konání: 14. 11. 2018, 13:00–15:00 hod.

Místo konání: Olomouc, sraz před kostelem Panny Marie Sněžné

Přednášející: Mgr. Daniel Soukup, Ph.D.

Anotace: Dějiny olomoucké židovské komunity sahají hluboko do středověku a provázeny dějinnými zvraty pokračují až do současnosti. Během krátké procházky Olomoucí se seznámíme s osudy místních Židů v době, kdy žili v hradbách města za tzv. Židovskou bránou, než odtud byli roku 1454 vypovězeni, i v období emancipace a rozkvětu komunity v druhé polovině 19. století, kdy se již jako rovnoprávní občané rozptýlili po celém městě. Setkání zahájíme v místech někdejší Židovské ulice (dnešní Univerzitní ulice), kde se nacházela židovská čtvrť ve středověku, a navštívíme zde lapidárium Vlastivědného muzea uchovávající středověké náhrobní kameny – macevot. Následně se přesuneme na místa spjatá s židovskou komunitou v 19. a 20. století, kdy Židé výrazně spoluutvářeli profil moderní Olomouce. Život nejvýznamnější členů znovuobnovené komunity se soustředil do míst dnešního Palachova náměstí, na němž od roku 1897 stála reprezentativní synagoga, a do přilehlých ulic, v nichž se nacházely vily nejbohatších investorů a podnikatelů, zejména z řad sladovnických průmyslníků. S osudy této komunity a některých jejích představitelů vás v průběhu exkurze seznámí dr. Daniel Soukup z Centra judaistických studií Kurta a Ursuly Schubertových FF Univerzity Palackého v Olomouci.

Jazyk akce: čeština


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info