Renesanční filosofie

Katedra filozofie

13. 11. 2018

Typ akce: přednáška

Datum a čas konání: 13. 11. 2018, 13:15–14:45 hod.

Místo konání: Olomouc, Křížkovského 12, učebna 1.12

Přednáčející: Mgr. Monika Recinová

Anotace: Přednáška představí filozofické myšlení velké renesance: vznik renesančního myšlení v kontextu dobové kultury, jeho vztah ke středověké filozofii a přínos pro formování raně novověkého myšlení. Posluchači se seznámí s velkými idejemi renesanční filozofie a jejími hlavními představiteli, mezi něž patří Mikuláš Kusánský, renesanční platonikové Gemistos Pléthón a Marsilio Ficino, Giovanni Pico della Mirandola, renesanční aristotelikové a představitel renesančního skepticismu Michele de Montaigne.

Jazyk akce: čeština


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info