Týden humanitních věd 2017

Historický ústav

Obraz, komunikace, jednání. Prezentace dílčích projektů Centra pro transdisciplinární výzkum II

Typ akce: workshop

Datum a čas konání: 14. 11. 2017, 14:10–17:25 hod.

Místo konání: Arna Nováka 1, budova B, místnost B2.41

Anotace: Představení dokončených či dokončovaných projektů Centra pro transdisciplinární výzkum.  

Program:

14:1014:55 hod.

prof. PhDr. Martin Wihoda, Ph.D.: Fridrich Barbarossa v proměnách historického myšlení 19. a 20. století

15:0015:45 hod.

doc. PhDr. Pavel Boček, CSc.: Moskva – Třetí Řím

15:5016:35 hod.

doc. Mgr. Radka Prchal Pavlíčková, Ph.D.: O útěše proti smrti. Víra, smrt a spása v pohřebních kázáních v období konfesionalizace

16:4017:25 hod.

Mgr. Michaela Šeferisová Loudová, Ph.D.: Ve jménu Moudrosti. Ikonografie barokních klášterních knihoven 18. století na Moravě

Jazyk akce: čeština

Kabinet informačních studií a knihovnictví

Struktura vědeckých revolucí: reforma nebo revoluce vědy u Thomase Kuhna

Typ akce: diskusní seminář

Datum a čas konání: 15. 11. 2017, 9:10 hod.

Místo konání: Žerotínovo nám. 553/6 (Bílý dům), budova S, seminární místnost (6. patro)

Přednášející: RNDr. Michal Černý

Anotace: V rámci diskusního semináře se pokusíme analyzovat důležité pasáže Kuhnova díla a sledovat přítomnost revolucí (těch opravdových i sametových) ve vědě.

Jazyk akce: čeština

Sémantické technologie jako (r)evoluce ve vzdělávání

Typ akce: přednáška

Datum a čas konání: 15. 11. 2017, 12:35 hod.

Místo konání: Žerotínovo nám. 553/6 (Bílý dům), budova S, seminární místnost (6. patro)

Přednášející: RNDr. Michal Černý

Anotace: V rámci přednášky se podíváme na možnosti využití sémantických technologií ve vzdělávání a na změny, které přinášejí od dialogových systémů po adaptabilní či personalisované učení.

Jazyk akce: čeština

KISKFórum: reformy, revoluce a lepidlo života

Typ akce: přednášky a diskuse

Datum a čas konání: 16. 11. 2017, 18:30 hod.

Místo konání: Žerotínovo nám. 553/6 (Bílý dům), budova S, seminární místnost (6. patro)

Anotace: Tato akce je příležitostí k nahlédnutí pod pokličku současnému oborovému dění. KISKFórum je komponovaný večer, kde se střídají přednášející, diskusní formáty a badatelské výzvy.

Přednášející: RNDr. Michal Černý; PhDr. Pavla Kovářová, Ph.D.; PhDr. Martin Krčál; doc. PhDr. Jiří Kudrnáč, CSc.; PhDr. Michal Lorenz, Ph.D.; Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D.; PhDr. Jiří Stodola, Ph.D.; PhDr. Petr Škyřík, Ph.D.

Jazyk akce: čeština

Katedra divadelních studií

Neviditelný most. Milada Blekastadová 1917–2003

Typ akce: komentovaná prohlídka výstavy a vystoupení (story-telling.cz)

Datum a čas konání: 15. 11. 2017, 18:00 hod.

Místo konání: Arna Nováka 1, Ústřední knihovna FF MU

Přednášející: Mgr. Karolína Stehlíková, Ph.D.

Anotace: Komentovaná prohlídka výstavy Neviditelný most. Milada Blekastadová 1917–2003 si klade za cíl připomenout české a norské veřejnosti zásluhy Milady Blekastadové o recepci české literatury v Norsku, její dlouholetou překladatelskou a publikační činnost, její roli podporovatelky českého literárního disentu i její vědecké dílo. Výstavou provede jedna z jejích autorek Mgr. Karolína Stehlíková, Ph.D., z Katedry divadelních studií. Program začne v 18:00 storytellingovým vystoupením Já, Láďa o dětství a mládí Milady Blekastadové v provedení Storytelling.cz. Komentovaná prohlídka naváže bezprostředně poté v 18:30.

Akce se koná ve spolupráci s organizacemi Elg, z.s., a Skandinávský dům, z.s., a za finanční podpory Statutárního města Brna.

Jazyk akce: čeština

Katedra filozofie

Filozofie a ženy

Typ akce: série přednášek

Datum a čas konání: 16. 11. 2017, 9:00 hod.

Místo konání: Arna Nováka 1, budova A, místnost A11

Program:

prof. PhDr. Jan Zouhar, CSc.: Anna Pammrová jako kritička moderní civilizace a kultury

Příspěvek se na pozadí životních osudů Anny Pammrové a jejích kontaktů s Otokarem Březinou zaměří na její pojetí ženské emancipace, na její kritiku moderní civilizace a kultury a na snahu o nápravu protipřírodního myšlení.   

PhDr. Dagmar Pichová, Ph.D.: Recepce českého překladu Druhého pohlaví

Zásadní práce Simone de Beauvoir Druhé pohlaví (Le Deuxième Sexe, 1949) vyšla v českém překladu poprvé v roce 1966. V příspěvku se zaměřím na okolnosti českého vydání a upozorním na polemiku, která se v následujícím roce rozpoutala v časopise Literární noviny.  

Ing. Mgr. Zdeňka Jastrzembská, Ph.D.: Jaké vědění pro ženy? Pohled P. Moudré a E. Vozábové

Cílem příspěvku je ukázat, že v pozadí protikladných názorů Pavly Moudré (18611940) a Elišky Vozábové (18741973) v debatě o ospravedlnitelnosti využití zvířat pro vědecké účely leží jejich odlišné představy o podstatě ženy a o tom, zda je vhodné založit vzdělání žen na poznatcích vědy.

Jazyk akce: čeština

Mistrovství světa v přiměřeně vágní konceptuální analýze

Typ akce: workshop

Datum a čas konání: 16. 11. 2017, 11:00 hod.

Místo konání: Arna Nováka 1, budova A, místnost A11

Anotace: Třetí ročník souboje o titul mistra (vágní) konceptuální analýzy. Dvou- až tříčlenné týmy budou soupeřit ve schopnosti definovat věc tak, aby definici rozuměli jen někteří. Tentokrát půjde o termíny specificky ženské.

Jazyk akce: čeština

Psychologický ústav

Naděje v kontextu posttraumatického rozvoje osobnosti

Typ akce: přednáška

Datum a čas konání: 14. 11. 2017, 11:00 hod.

Místo konání: Údolní 53 (areál VUT), budova U1, místnost U32

Přednášející: doc. PhDr. Alena Slezáčková, Ph.D.

Anotace: Naděje je jedním z klíčových témat pozitivní psychologie. V přednášce budou představeny výsledky rozsáhlé studie zaměřené na prozkoumání role naděje v posttraumatickém rozvoji osobnosti. Nebudou chybět ani praktická doporučení pro udržení  a posílení naděje v krizových životních situacích.

Jazyk akce: čeština

Psychosociální aspekty rozvoje syndromu přetrénování v adolescenci

Typ akce: série interaktivních přednášek

Datum a čas konání: 15. 11. 2017, 17:30 hod.

Místo konání: Údolní 53 (areál VUT), budova U1, místnost U36

Program:

PhDr. Iva Burešová, Ph.D.: Psychosociální kontext vzniku a rozvoje syndromu přetrénování

Mgr. Viola Pirová: Vliv interakčního stylu trenéra na zvládání zátěže u vrcholových sportovců v adolescentním věku

PhDr. Kateřina Bartošová, Ph.D.: Vztah rodičovského motivačního klima a syndromu přetrénování u vrcholových sportovců v adolescenci

Kateřina Štursová: Efekt mentální přípravy na soutěžní stav a její vliv na výskyt syndromu přetrénování v adolescenci

Mgr. Júlia Tkáčová: Zvládání nadměrné tréninkové zátěže baletních tanečníků v kontextu perfekcionismu a osobnostních charakteristik

Judita Lorencová: Křest Metodické příručky pro děti, rodiče a trenéry

Tomáš Konečný: Přetrénování pohledem profesionálního trenéra

Tomáš Konečný strávil dvanáct let v pozici profesionálního cyklisty, působil v zahraničních týmech, byl účastníkem Tour de France, OH v Sydney a je vítězem etapy na Vueltě. Během své sportovní kariéry zvítězil v 25 závodech s mezinárodní účastí.

Aktuálně je čtvrtým rokem reprezentačním trenérem silniční cyklistiky, českou výpravu doprovázel už na čtyřech mistrovstvích světa a OH v Riu. Současně je trenérem a sportovním ředitelem v oddílu SKC Tufo Prostějov, kde dohlíží na trénink všech kategorií od nejmladších až po elitní závodníky. Klienty má i mezi hobby cyklisty v rámci projektu Cyklotrenink.com. V době konání Tour de France jej můžeme na televizních obrazovkách vídat v roli komentátorského experta ČT.

Jazyk akce: čeština, slovenština

Seminář japonských studií

Skandál! Japonský skandál!

Typ akce: přednáška

Datum a čas konání: 13. 11. 2017, 12:30 hod.

Místo konání: Veveří 470/28, budova K, místnost K23

Přednášející: Mgr. Igor Průša, Ph.D. et Ph.D.

Anotace: Přednáška poutavou formou představí problematiku mediálních skandálů a jejich specifických projevů a chápání v japonském prostředí. Podrobněji se zaměří na jeden z největších skandálů v dějinách moderního Japonska: drogovou aféru zpěvačky Noriko Sakaiové z roku 2009.

Jazyk akce: čeština

Garo – legenda japonského avantgardního komiksu

Typ akce: přednáška

Datum a čas konání: 14. 11. 2017, 17:30 hod.

Místo konání: Janáčkovo nám. 654/2a, budova N, místnost N51

Přednášející: Mgr. Anna Křivánková, Ph.D.

Anotace: Japonský komiks prošel během 2. poloviny 20. století překotným vývojem: z opomíjeného, avšak relativně svobodného média se stal obrovský moloch, kde snaha o originalitu a kreativitu ustoupila finančním zájmům nakladatelských domů. Bílou vránou japonské komiksové scény se tak stal legendární časopis Garo – jediný komiksový magazín, který po celou dobu své čtyřicetileté existence dopřával svým autorům absolutní svobodu.

Jazyk akce: čeština

Japonsko očima studenta japanistiky

Typ akce: série přednášek

Datum a čas konání: 15. 11. 2017, 9:10 hod.

Místo konání: Arna Nováka 1, budova B2, místnost B2.13

Anotace: V příspěvcích představí studenti japanistiky svůj pohled na fungování japonské společnosti na základě zkušeností, které načerpali během ročního studijního pobytu na univerzitě v Japonsku.

Jazyk akce: čeština

Introducing World Campus Japan

Typ akce: přednáška

Datum a čas konání: 16. 11. 2017, 15:50 hod.

Místo konání: Arna Nováka 1, budova B2, místnost B2.43

Přednášející: Hiro Nishimura, Helena Raichartová

Anotace: Představení unikátního programu setkávání lidí, sdílení kultur a poznávání japonské kultury přímo v japonském prostředí. Hlavním přednášejícím je ředitel programu Hiro Nishimura. O své osobní zkušenosti s programem se podělí též studentka brněnské japanistiky Helena Raichartová.

Jazyk akce: angličtina

Ústav archeologie a muzeologie

Reflexe reformních a revolučních procesů v archeologických a památkových pramenech

Typ akce: blok tří odborných přednášek

Datum a čas konání: 14. 11. 2017, 9:00 hod.

Místo konání: Údolní 53 (areál VUT), budova U1, místnost U11

Anotace: Blok přednášek reflektující téma reforem a revolucí v archeologických pramenech doby bronzové, časného a vrcholného středověku.

Program:

9:00–10:00

Mgr. Klára Šabatová, Ph.D.: Jak revoluce v ekonomice ovlivňují hierarchizaci sídel ve střední době bronzové

10:00–11:00

Mgr. Bc. Anna Koudelková: Příbuzenské vztahy ve světle nemetrických znaků na kostře – reforma pohledu na populaci raného středověku

11:00–12:00

doc. Mgr. Petr Hrubý, Ph.D.: Změny a převraty ve středoevropské krajině 12.13. století: revoluční progres, nebo krok k horšímu?

Jazyk akce: čeština

Ústav české literatury a knihovnictví

Česká literatura jako základ

Typ akce: série prezentací

Datum a čas konání: 15. 11. 2017, 14:00–17:30 hod.

Místo konání: Údolní 53 (areál VUT), budova U1, místnost U32

Anotace: Cyklus prezentací o výzkumných, publikačních, studentských a studijních aktivitách a perspektivách.

Program:

14:00–14:30

doc. Hana Bočková, Dr., a Mgr. Petr Bubeníček, Ph.D.: Představení studia literárněvědné bohemistiky a oboru Literatura a mezikulturní komunikace na Ústavu české literatury a knihovnictví

14:30–14:35

Mgr. Barbora Svobodová: Studentský literární časopis Pulsy

14:35–16:00

Mgr. Michaela Vašíčková, Mgr. Jan Vašků, Mgr. Pavlína Dušková, Mgr. Dagmar Vobecká, Mgr. Zuzana Zoubková: Posterová konference k tematice úspěšných diplomových prací doktorských studentů

16:15–17:00

Mgr. Vlastimil Čech, Ph.D., a studenti ÚČLK: Čtení ze sbírky R. M. Rilka Elegie z Duina v překladu prof. Milana Suchomela

Jazyk akce: čeština

Ústav českého jazyka

Současný stav české forenzní lingvistiky

Typ akce: přednáška

Datum a čas konání: 15. 11. 2017, 10:50 hod.

Místo konání: Kounicova 67a, budova T, místnost T103

Přednášející: Mgr. Veronika Nováková

Anotace: Přednášející z Ústavu kriminalistiky představí forenzní lingvistiku, interdisciplinární obor aplikované lingvistiky, který se v českém prostředí rozvíjí mimo akademickou sféru. Cílem přednášky je seznámit zájemce s postavením tohoto oboru v rámci forenzní praxe. Představeny budou dva nejužívanější druhy expertiz a základní typy textů, s nimiž se forenzní lingvista při své práci setkává. Dalším tématem bude kritické zhodnocení informací o forenzní lingvistice, které jsou běžně dostupné na českém internetu.

Jazyk akce: čeština

Jak čeština pojmenovává: „Přecechtěl z Hrdlořez navštívil Rádsetoulala z Onoho Světa.“

Typ akce: přednáška

Datum a čas konání: 15. 11. 2017, 14:10 hod.

Místo konání: Kounicova 67a, budova T, místnost T103

Přednášející: prof. PhDr. Jana Pleskalová, CSc.

Anotace: Přednáška je věnována základním druhům antroponym a toponym užívaným v České republice, tj. rodným jménům, příjmením, přezdívkám, hypokoristikům (= antroponyma) a místním a pomístním jménům (= toponyma), jež jsou představeny jako výsledek předchozího vývoje. Zaměřuje se především na starobylé typy jmen, které dodnes vzbuzují pozornost, na jejich výklad a případný další vývoj až do počátku 3. tisíciletí: např. vznik jména Jan Ztratil ze zápisu Jan ztratil kolo, příjmení Přinesdomů, Vítámvás, Stojespal, přezdívka zloděje Starámse, místní části Zlámaná nudle a Nový Svět, pole Jitrnice a Amerika, rybník Vetla, obce Láz, Lažany, Náklo, Všetaty, Mlékojedy, Mydlovary, Suchohrdly.

Jazyk akce: čeština

Česká centra a jejich činnost. České centrum v Kyjevě

Typ akce: přednáška

Datum a čas konání: 15. 11. 2017, 15:50 hod.

Místo konání: Kounicova 67a, budova T, místnost T103

Přednášející: Mgr. Petra Landergott, Mgr. Lucie Řehoříková

Anotace: V první části přednášky Petra Landergott představí Česká centra, jejich poslání a škálu činnosti. Poskytne informace o síti Českých center v zahraničí, o zázemí jednotlivých center, o výuce češtiny jako cizího jazyka, práci lektorů, počtech studentů atd. Ve druhé části přednášky Lucie Řehoříková seznámí posluchače s koncepcí výuky češtiny pro cizince na Ukrajině a s ideou zasíťování všech regionů mj. prostřednictvím lektorských stáží studentů bohemistiky, slavistiky či příbuzných lingvodidaktických oborů. Případným zájemcům o lektorskou stáž podá praktické informace.

Jazyk akce: čeština

Ústav evropské etnologie

Etnologie pro 21. století

Typ akce: konference

Datum a čas konání: 14.–15. 11. 2017

Místo konání: Arna Nováka 1, budova B, místnost B2.23

Anotace: Konference je koncipována jako setkání univerzitních pedagogů a odborníků z akademických pracovišť, kteří se podílejí na výuce. Tématem konference je problematika výuky oboru Etnologie na vysokých školách s cílem zajištění dostatečného počtu zájemců o studium a jejich uplatnění na trhu práce. Jsme si vědomi toho, že vysokoškolská výuka oboru a kvalitně vyškolení absolventi jsou zárukou dalšího rozvoje oboru, jeho místa mezi humanitními vědami a v soudobé společnosti. Hlavním cílem konference bude zhodnotit postavení a poslání oboru v současné společnosti a v návaznosti na to prodiskutovat koncepci výuky oboru, mj. preferované metody výuky, témata zařazovaná do studijního programu či prezentaci různých konceptů oboru.

Program:

14. 11. 2017

9:30–10:00

Prezence účastníků (zasedací sál B2.23)

10:00–10:30  

Začátek jednání, uvítání účastníků konference zástupcem FF MU

prof. PhDr. Marta Botiková, CSc.: Studenti etnológie v 21. storočí. S kým máme dočinenia

doc. PhDr. Miroslav Válka, Ph.D.: Motivace ke studiu evropské etnologie na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity

Historická a urbánní etnologie

10:30–10:50

doc. PhDr. Miroslav Válka, Ph.D.: Historická etnologie – dědictví nebo perspektivní směr výzkumu?

10:50–11:10

Mgr. Juraj Janto, Ph.D.: Tradičná ľudová kultúra a etnológia

11:10–11:30

Mgr. et Mgr. Oto Polouček: Zájem o období pozdního socialismu: Historická či současná etnologie?

11:30–11:50

PhDr. Karel Altman, CSc.: Způsoby sdružování obyvatel města jako objekt bádání etnologie

11:50–12:10

Mgr. Jan Semrád: Možnosti etnologického výzkumu města ve 21. století

12:10–12:30

Diskuse

12:30–14:00

Přestávka na oběd

Folkloristika, etnomuzikologie

14:00–14:20

doc. PhDr. Hana Hlôšková, CSc.: Na akú tradíciu nadväzuje výučba folkloristiky na bratislavskej univerzite?

14:20–14:50

Mgr. Jana Ambrózová, Ph.D. – prof. PhDr. Zuzana Beňušková, CSc. – doc. PhDr. Margita Jágerová, Ph.D.: Folkloristika pre prax

14:50–15:10

PhDr. Jana Pospíšilová, Ph.D.: Přínos návratného výzkumu z hlediska slovesné folkloristiky

15:10–15:30

Mgr. Klára Císaríková: Etnomuzikologické křižovatky na počátku 21. století: Ohlédnutí a vyhlídky jedné z etnologických subdisciplín na příkladu dvou brněnských akademických pracovišť

15:30–15:50

Mgr. Martina Hanáková: Etnologie a busking. Současnost a perspektivy výzkumu mezi pouličními umělci: na příkladu motivace k buskingu

15:50–16:10

Diskuse

 

15. 11. 2017

Migrace, integrace, multikulturalismus

9:00–9:20

Mgr. Helena Tužinská, Ph.D.: Interdisciplinarita vo výučbe etnologických výskumných metód v strednej Európe

9:20–9:40

PhDr. Stanislav Brouček, CSc.: Emigrace, integrace, návrat. O akademické svobodě a o praktické použitelnosti výsledků bádání pro státní správu

9:40–10:00

prof. PhDr. Marta Botiková, CSc. – Mgr. Lenka Koišová: Čakáreň: Prípadová štúdia prvého kontaktu s cudzincami na Oddelení cudzineckej polície v Bratislave

10:00–10:20

Mgr. Joanna Maurer: Sociálně-ekonomická migrace ve střední Evropě po roce 2004. Možnosti etnologického výzkumu

10:20–10:40

Diskuse

10:40–11:20

Přestávka na kávu

Tělo jako předmět etnologického studia

11:20–11:40

prof. PhDr. Alena Křížová, Ph.D.: Estetika těla z mezioborového pohledu

11:40–12:00

doc. RNDr. Tatiana Bužeková, Ph.D.: Teórie rodu vo vyučovaní etnológie: debata „príroda verzus výchova“

12:00–12:20

Mgr. Michal Uhrin: Evolučný prístup v antropológii: výskum tela a telesnosti

12:20–12:40

Mgr. Danijela Jerotijević, Ph.D.: Perspektívy medicínskej antropológie

12:40–13:00

Diskuse

13:00

Závěr konference

Jazyk akce: čeština, slovenština

Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky

Čtenářství jako překladatelská odbornost

Typ akce: blok přednášek, seminářů a prezentací

Datum a čas konání: 14. 11. 2017, 10:30 hod.

Místo konání: Veveří 470/28, budova K, místnost K21

Program:

10:30–11:00

doc. Mgr. Sylvie Stanovská, Dr.: Prezentace antologie studentských překladů Rilkovy poezie

11:00–11:10

doc. PhDr. Miluše Juříčková, CSc.: Nordistika a skandinavistika slovo úvodem

11:15–11:35

PhDr. Bohumila Mia Chocholousova Fagertun, M.A.: Paralelní jazykový korpus a jeho didaktické využití

11:40–12:00

Mgr. Tomáš Bratina: Norská modální slovesa v českém překladu

12:00–12:20

Mgr. Katarína Balková: Norská čítanka

Mgr. Romana Švachová: Švédská čítanka

Přestávka

12:35–13:20

PhDr. Jaroslava Vrbová: Jak si vybírám knížky k překladu

13:30–14:00

Mgr. Daniela S. Zounková: Úskalí překladů z dětské literatury

Jazyk akce: čeština

Mährische deutschsprachige Literatur und der Erste Weltkrieg. Německy psaná moravská literatura a 1. světová válka

Typ akce: přednáška

Datum a čas konání: 14. 11. 2017, 17:30 hod.

Místo konání: Kounicova 65a (Moravská zemská knihovna), přednáškový sál v 6. patře

Přednášející: Mgr. Milan Horňáček, Ph.D.

Jazyk akce: němčina

Blok prezentací diplomových prací a katederních aktivit

Typ akce: série prezentací

Datum a čas konání: 15. 11. 2017, 10:00 hod.

Místo konání: Jaselská 201/18, budova J, místnost J21

Program:

10:00–16:00

Blok prezentací ÚGNN

16:00–17:00

prof. PhDr. Ingeborg Fialová–Fürstová, Dr.: Databanka moravských německých autorů v mapě

Jazyk akce: čeština

A. Schnitzler: Suizid und Ehre

Typ akce: přednáška (v rámci cyklu Literatur und Suizid)

Datum a čas konání: 15. 11. 2017, 17:30 hod.

Místo konání: Arna Nováka 1, budova B2, místnost B2.44

Přednášející: doc. Matthias Schöning

Anotace: Přednáška zahraničního hosta z Universität Konstanz.

Jazyk akce: němčina

Ústav hudební vědy

Sounding Spaces

Typ akce: mezinárodní symposium

Datum a čas konání: 13.–15. 11. 2017

Místo konání: Janáčkovo nám. 2a, budova N, místnost N21; PRAHA / Fórum pro architekturu a média, Husova 18

Anotace: International symposium on the ways sounds and spaces, natural and artificial ones, intersect, melt, and fuse, rival and collide in media art and culture of the 20th and 21st century.

“The radical illusion is that of the original crime, by which the world is altered from the beginning, and is never identical to itself, never real. The world exists only through this definitive illusion which is that of the play of appearances – the very site of the unceasing disappearance of all meaning and all finality. And this is not merely metaphysical: in the physical order, too, from its origin – whatever that may be – the world has been forever appearing and disappearing.” (J. Baudrillard, Le crime parfait, 1995)

“Between the materiality of the image and the ideology of perception, and vice versa: the margin of entropy, noise, irreducibility, ambiviolence (as Joyce said). Entropy as motive force, noise as contentless information, irreducibility as the perpetual non-normalisable element, ambiviolence as counter-reduction.” (L. Armand, Videology)

Program:

13. 11. 2017

09:00–12:00

Louis Armand: Videology 1 (FF MU, Janáčkovo nám. 2a, místnost N21)

17:30–20:30

Louis Armand: Videology 2 (PRAHA / Fórum pro architekturu a média, Husova 18)

20:30–21:30

doc. Mgr. Jozef Cseres, Ph.D.: Sounding Spices (PRAHA / Fórum pro architekturu a média, Husova 18)

 

14. 11. 2017

9:00–12:00

Louis Armand: Videology 3 (FF MU, Janáčkovo nám. 2a, místnost N21)

13:00–17:00

Louis Armand: Videology 4 (FF MU, Janáčkovo nám. 2a, místnost N21)

19:00–20:00

Performance hudební skupiny Skupina (PRAHA / Fórum pro architekturu a média, Husova 18)

9:00–12:00

Louis Armand: Videology 5 (FF MU, Janáčkovo nám. 2a, místnost N21)

13:0017:00

PhDr. Martin Flašar, Ph.D.: Zahájení / Welcome and opening speech

Mgr. Miloš Vojtěchovský, Ph.D.: LO-FI/HI-FI a šarivari / LO-FI/HI-FI and Charivari

MgA. Slavomír Hořínka, Ph.D.: Kompoziční strategie instrumentální hudby ve světle prostorové poslechové zkušenosti / The Compositional Strategies of Instrumental Music in the Perspective of the Spatial Listening Experience

doc. MgA. Filip Cenek: Zvukové autopsie. Příklady intervencí v městě Rijeka / Sound Autopsies. Interventions in the City of Fiume

Mgr. Jakub Juhás: Dislocating Sound: Počúvanie ako proces deteritorializácie / Dislocating

Sound: Listening as the process of deterritorialization

Mgr. Jan Sůsa: Tetsuo Kogawa a hudebnost mikrovysílání / Tetsuo Kogawa and Musicality of Microbroadcasting

Bc. Adéla Procházková, DiS: Polyfonie města: Rytmická analýza Henriho Lefebvra / Urban Polyphony: Henri Lefebvre’s Rhythmanalysis

MgA. Michal Kindernay: Walking sounds Dunai Hangtérképe

MgA.Julia Grygoś a MgA. Barbara Zentková: Sonické události v kontextu současného umění / Sonic Events in the Context of Contemporary Art

Hudební skupina Skupina: Východiska a motivace: rezonance / Starting Points and Motivations: Resonancies

Jazyk akce: angličtina, čeština

Ústav jazykovědy a baltistiky

Finská mytologie

Typ akce: přednáška

Datum a čas konání: 15. 11. 2017, 19:00 hod.

Místo konání: Jaselská 201/18 (vchod z Gorkého 13), budova J, knihovna baltistiky (1. patro)

Přednášející: Mgr. Michal Kovář, Ph.D.

Anotace: Přednáška s tématem finské mytologie a mytografie. Finskou mytologii představil ve své knize Kalevala Eliase Lönnrota a Josefa Holečka v moderní kritické perspektivě prof. Jan Čermák. Využil nejstarší zdroje, například dílo Mikaela Agricoly, Johana Cajana sen. a Christfrieda Ganandera. Kromě těchto mytografů se v přednášce budeme zabývat autentickými runami a jinými texty sebranými v 19. a 20. století a položíme si otázku po jednotě finského mytického světa a roli božstev v něm.

Jazyk akce: čeština

Ústav klasických studií

Reading Pictures – Viewing Texts: Greek Visual Poetry from Technopaignia to Hypertext

Typ akce: série přednášek

Datum a čas konání: 13. 11., 14. 11. a 16. 11. 2017, 15:50 hod.

Místo konání: Arna Nováka 1, budova A, místnost A21

Přednášející: dr. Lilia Diamantopoulou

Anotace: Greek Visual Poetry is a literary form that has remained underexplored, although, as this seminar contends, it constitutes a crucial part of Modern Greek literature. Considering the various manifestations of Greek Visual Poetry, we can endorse Foucault’s dictum: "the relation of language to painting is an infinite relation”. But in what way is this relationship realized? Starting with all the possible word-image combinations (vase-painting, illustration, comic etc.) we will focus on Greek Visual Poetry highlighting the different ways in which Visual Poetry has populated the literary field diachronically, through a selection of hardly known examples: a handful hellenistic “Technopaignia” that have been studied for their metrics by young pupils for hundreds of years; Byzantine “woven verses” used for propaganda reasons during the iconoclastic controversy; a panegyric for the Wallachian Prince Mavrogenis, whose censorship regime forced poets to create condensed visual poems consisting of no more than his first name; a poem by Constantine Cavafy that elaborates on a hardly legible epigram, and visually emulates the marble inscription; the “Group of Visual Poets”, founded in the 1980s, whose members still explore the various interactions in-between media; codepoetry, which is sprayed as graffiti in urban spaces and can only be decoded by a cell phone app. These instances will be key to a discussion seeking to define Greek Visual Poetry, and to tackle adjacent questions about the evolution of the Greek language, the process of nation-building, the history of typography and intermediality, and the future of poetry in the new media age.

Jazyk akce: angličtina

Maria Theresa's Latin Readings

Typ akce: přednáška

Datum a čas konání: 14. 11. 2017, čas bude upřesněn na webových stránkách pracoviště

Místo konání: Arna Nováka 1, budova A, místnost A21

Přednášející: prof. Elisabeth Klecker

Anotace: Přednáška profesorky vídeňské univerzity o latinské četbě rakouské císařovny Marie Terezie.

Jazyk akce: angličtina

Pracovně-vědecké setkání ÚKS

Typ akce: workshop

Datum a čas konání: 16. 11. 2017, 9:00 hod.

Místo konání: Arna Nováka 1, budova A, místnost A21

Anotace: Na pravidelném workshopu prezentují vybraní členové ÚKS své badatelské projekty a záměry.

Jazyk akce: čeština

De matrimonio (O manželství)

Typ akce: divadelní scénka

Datum a čas konání: 16. 11. 2017, 11:00 hod.

Místo konání: Arna Nováka 1, budova A, místnost A21

Přednášející: Divadelní spolek Titivillus

Anotace: Žalářník Robert, kterému Jan Hus adresoval jeden ze svých kostnických traktátů – spisek O manželství, je na rozpacích, zda vstoupit do manželství, nebo ne. Jak se k tomu postaví prodavač relikvií, ctihodný bratr Celestýn, a vážená vdova, hospodská Fída? Krátká scénka divadelního spolku Titivillus volně navazuje na úspěšné představení Kdo chce Husa veleBÍT, důvod si vždy najde.

Jazyk akce: čeština

Ústav pedagogických věd

Finálové kolo soutěže studentských prací o Cenu G. A. Lindnera

Typ akce: série prezentací

Datum a čas konání: 13. 11. 2017, 14:10 hod.

Místo konání: Arna Nováka 1, budova B2, místnost B2.43

Anotace: Finálové kolo nejlepších studentských prací s pedagogickou tématikou v roce 2017.

Jazyk akce: čeština

Studium v zahraničí – co nabízí ÚPV v rámci schématu ERASMUS+

Typ akce: neformální setkání

Datum a čas konání: 13. 11. 2017, 16:00 hod.

Místo konání: Veveří 26, budova L, učebna ACOR (3. patro)

Anotace: Informace o možnostech studia v zahraničí a setkání zájemců o toto studium s jeho absolventy.

Přednášející: prof. PhDr. Milada Rabušicová, Dr.

Jazyk akce: čeština

Ústav pomocných věd historických a archivnictví

Vratislav – první král Čechů

Typ akce: prezentace knihy

Datum a čas konání: 15. 11. 2017, 17:30 hod.

Místo konání: Arna Nováka 1, budova B2, místnost B2.41

Přednášející: Mgr. Lukáš Reitinger, Ph.D.

Anotace: Monografie Lukáše Reitingera vychází z doktorské práce, která získala 2. místo v soutěži o Cenu děkana FF MU. Nejedná se o klasickou biografii, ale o řadu analytických sond do Vratislavovy domácí a zahraniční politiky, s důrazem na jeho panovnickou moc. V mnoha ohledech je kniha velmi objevná, protože novou optikou nahlíží dobu druhé poloviny 11. století s důrazem na dobové rituály moci, královskou reprezentaci, rodovou a dědickou politiku, včetně kapitol o územní a mocenské expanzi.  Po úvodní autorově přednášce bude následovat debata, která přejde do neformálního posezení všech zúčastněných.

Jazyk akce: čeština

Římský král a český reformátor aneb kterak se Zikmund Lucemburský v Kostnici přepočítal

Typ akce: přednáška

Datum a čas konání: 16. 11. 2017, 17:30 hod.

Místo konání: Arna Nováka 1, budova B2, místnost B2.24

Přednášející: Mgr. Petr Elbel, Ph.D.

Anotace: Příběh cesty M. Jana Husa do Kostnice, jeho uvěznění, odsouzení a upálení je všeobecně známý. Každý také ví, že Hus do Kostnice cestoval na základě průvodního listu římského krále Zikmunda Lucemburského a že jeho smrt byla už současníky vnímána jako porušení daného slova. Historikové se však dodnes neshodují, jaké motivy Zikmunda k pozvání Husa na koncil vedly, jakou roli sehrál v Husově procesu a co pro něj nakonec znamenala mučednická smrt reformátora na hranici. Petr Elbel se pokusí představit nový pohled na celou kauzu, z nějž poslední Lucemburk nevychází zrovna nejlépe...

Jazyk akce: čeština

Ústav religionistiky

Asketická a reformní hnutí středověkého západního křesťanství

Typ akce: přednáška

Datum a čas konání: 15. 11. 2017, 14:10 hod.

Místo konání: Jaselská 18, budova J, místnost J31

Přednášející: doc. PhDr. David Zbíral, Ph.D.

Anotace: V dějinách křesťanství se výrazně uplatňovala dynamika reformy, obnovy a návratu. Velkou roli v této dynamice hrálo mnišství jako významná instituce a způsob života. Celá západní církev procházela v 11.–13. století reformami a její rostoucí sebevědomí našlo vyjádření například v křížových výpravách. Vedle toho se ve 12. století v západním křesťanství zformovalo laické hnutí chudoby, které usilovalo o návrat k apoštolskému životu. Nárok laiků kázat ale vzbudil značné kontroverze a snahu o odpověď, která se institucionalizovala v podobě žebravých řádů, ale také různých nekonformních křesťanských hnutí, jež byla pronásledována jako kacířská. Přednáška poskytne přehled různých forem reformismu a reformních hnutí ve středověkém západním křesťanství 11.–13. století.

Jazyk akce: čeština

Ústav románských jazyků a literatur

Paolo Coluzzi: Il Calice di Porpora

Typ akce: prezentace knihy, přednáška

Datum a čas konání: 15. 11. 2017, 17:30 hod.

Místo konání: Arna Nováka 1, budova B2, místnost B2.13

Anotace: Dr. Paolo Coluzzi představí svůj historický román pojednávající o účasti Italů v československých legiích v Rusku.

Jazyk akce: italština

Aby nebyl SVĚT NARUBY. Tradiční španělské pohádky

Typ akce: workshop

Datum a čas konání: 13. 11. 2017, 17:30–20:00 hod.

Místo konání: Kounicova 65a (Moravská zemská knihovna), foyer budovy

Anotace: Literární workshop, který připravili studenti oboru Španělský jazyk a literatura a Překladatelství španělského jazyka na FF MU, nabízí širokou škálu aktivit. Zúčastníte-li se kdykoliv v průběhu akce, interaktivní formou se seznámíte s vybranými pohádkami a jejich českým překladem, a navíc budete mít příležitost text aktivně dotvořit. Odnést si můžete knížku s vlastnoručně vyrobenou obálkou.

Jazyk akce: čeština

Ústav slavistiky

Blok přednášek doktorandů

Typ akce: série přednášek

Datum a čas konání: 13. 11. 2017, 9:00 hod.

Místo konání: Arna Nováka 1, budova B2, místnost B2.23

Anotace: Série přednášek doktorandů zaměřená na problém národní identity v slovanských literaturách.

Program:

9:00–9:20

Úvodní slovo

9:20–9:40

Mgr. et Mgr. Vladimíra Derková: Národnostní identifikace v románu Václava Prokůpka Ztracená země

9:40–10:00

Mgr. et Mgr. Alena Klvaňová: Alexandrinky a jejich touha po domově v knihách slovinských autorů

10:00–10:20

Mgr. Lenka Heinigová: Zobrazení postav – gastarbeiterů – v románech ukrajinské spisovatelky Natalky Sňadanko  

10:20–10:30

Diskuse

10:30–10:50

Mgr. Simona Švandová: Recepcia domova v slovanských literatúrách

10:50–11:10

PaedDr. Lenka Paučová: Motiv domova v Dostojevského Deníku spisovatele

11:10–11:30

Mgr. Jana Bujnáková: Domov slovenského drotára (J. K. Tyl – Pomněnky z roztěže a téma domova)

11:30–11:40

Diskuse

11:40–12:00

Mgr. Eliška Gunišová: Prezentace publikací a publikačních možností pro doktorandy  

12:00

Závěr

Jazyk akce: čeština, slovenština

Ruské revoluce a literatura

Typ akce: přednáška

Datum a čas konání: 14. 11. 2017, 12:30 hod.

Místo konání: Arna Nováka 1, budova B2, místnost B2.52

Přednášející: prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc.

Anotace: Souvislost fenoménu ruské revoluce / ruských revolucí s literární reflexí v průběhu 19. a 20. století.

Jazyk akce: čeština

Střední Evropa včera a dnes: proměny koncepcí II. (Jazyk – literatura – kultura – politika – filozofie)

Typ akce: mezinárodní konference pořádaná Středoevropským centrem slovanských studií ve spolupráci s Ústavem slavistiky FF MU

Datum a čas konání: 15.–16. 11. 2017, 9:00 hod.

Místo konání: Univerzitní kino SCALA, Moravské nám. 3

Anotace: Problematika střední Evropy vystižená v názvu konference a jeho podtitulu, perspektivy jejího zkoumání.

Program: Více informací na webových stránkách pracoviště.

Jazyk akce: slovanské a světové jazyky

HUME lab – Laboratoř pro experimentální humanitní vědy

Experiment ve výzkumu FF MU

Typ akce: posterová prezentace výzkumných projektů

Datum a čas konání: 13.–16. 11. 2017, 9:00–20:00 hod.

Místo konání: Arna Nováka 1, foyer budovy B2

Anotace: Prezentace výzkumných projektů realizovaných v laboratoři HUME lab.

Jazyk akce: čeština

Exkurze do laboratoře

Typ akce: exkurze (registrace zde)

Datum a čas konání: 14. 11. 2017, 10:00 a 12:00 hod.; 16. 11. 2017, 17:00 hod.

Místo konání: Arna Nováka 1, HUME lab I. a II.

Anotace: Komentovaná prohlídka laboratorních prostor s představením vybavení a možností využití ve výzkumu.

Jazyk akce: čeština či angličtina (podle zájmu)

Ústřední knihovna Filozofické fakulty MU

Transformace Arna Nováka

Typ akce: projekt

Datum a čas konání: 13.–15. 11. 2017, 9:00–20:00 hod.

Místo konání: Ústřední knihovna FF MU, červený pult

Anotace: Knihovna je zprostředkovatelem informačních zdrojů a pramenů. V 21. století se mění jejich forma, způsob zpracování a zpřístupnění. Pojďte se s námi na této změně podílet. Transformujte texty Arna Nováka do audiozáznamu. Zastavte se u nás v knihovně a přečtěte část vybraných textů. Vzniklý audiozáznam bude zpřístupněn v digitální knihovně Arna Nováka.

Jazyk akce: čeština

Slavnost Týdne humanitních věd 2017

16. listopadu, 13:00-15:00 hod.

FF MU, Arna Nováka 1, učebna B2.13

„Slavnost se letos koná v den, kdy si připomínáme Světový den filozofie UNESCO. Její program je inspirován tímto významným dnem a současně letošním tématem akce, kterým jsou reformy a revoluce.“

Přednáška laureáta Ceny děkana FF MU za  vynikající tvůrčí čin

Dva a půl tisíce let logiky, ‚humanitního‘ oboru, který změnil náš svět

prof. PhDr. BcA. Jiří Raclavský, Ph.D.

Přednáška se věnuje několika pozoruhodným faktům týkajícím se logiky. Obor logika, tradiční složka klasického vzdělání, je dnes součástí univerzitního vzdělání zejména v rámci filozofie, matematiky, informatiky a příbuzných oborů. Logika je nejen nástrojem exaktní filozofie, ale díky matematizaci svých metod už přes sto let přináší výsledky, které zejména v oblasti aplikované informatiky hluboce proměňují svět člověka.

Blahopřání děkana laureátovi Ceny Studentské komory AS MU za studentský podíl na výuce
Vyhlášení vítězů soutěže o Cenu děkana FF MU za vynikající bakalářskou diplomovou práci
Vyhlášení vítězů soutěže o Cenu děkana FF MU za vynikající magisterskou diplomovou práci
Vyhlášení vítězů soutěže o Cenu děkana FF MU za vynikající disertační práci
Udělení Ceny děkana FF MU za významný tvůrčí čin roku 2017

Proč máme takové svátky, jako je Den filosofie?

prof. PhDr. Josef Krob, CSc.

Zamyšlení zakladatele tradice pořádání Týdne humanitních věd na FF MU.

FF: Fonografie fakulty

Autorský kolektiv pod vedením Mgr. Filipa Johánka

Desetiminutová ukázka z připravované hodinové zvukové stopy zachycující zvuky Filozofické fakulty MU s využitím metody terénního nahrávání (field recordings). Nahrávání a zpracování zvuků, ruchů a celkově atmosféry fakulty realizovali studenti kurzu Metody studia audiokultur.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info