Slavnost Týdne humanitních věd

20. listopadu 2019
14:00–16:00 hod.
posluchárna B2.13, Arna Nováka 1, Brno

Pusťte si záznam živého přenosu ze slavnosti

Slavnost Týdne humanitních věd na FF MU zahájí přednáška laureáta Ceny děkana za významný tvůrčí čin roku 2018 prof. Libora Jana z Historického ústavu FF MU. 

Následně děkan fakulty předá ocenění za nejlepší bakalářské, magisterské a doktorské závěrečné práce a udělí Cenu děkana za významný tvůrčí čin roku 2019.

Na závěr programu zazní skladba Miloše Štědroně Claudio accerchiato dai banditi pro tři trombony (Ondřej Pivoda, Pavel Novotný, Pavel Vydra), kterou autor zkomponoval jako připomínku stého výročí založení fakulty.

Děkan fakulty vyhlašuje na dobu konání akce děkanské volno. 

Program

Slavnostní zahájení
děkan fakulty prof. PhDr. Milan Pol, CSc.

Přednáška laureáta Ceny děkana za významný tvůrčí čin roku 2018
prof. Mgr. Libor Jan, Ph.D.

Vyhlášení vítězů soutěže o Cenu děkana FF MU za vynikající bakalářskou diplomovou práci

Vyhlášení vítězů soutěže o Cenu děkana FF MU za vynikající magisterskou diplomovou práci

Vyhlášení vítězů soutěže o Cenu děkana FF MU za vynikající disertační práci

Udělení Ceny děkana FF MU za významný tvůrčí čin roku 2019

Skladba Miloše Štědroně Claudio accerchiato dai banditi pro tři trombony 

Ukončení akce

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info